Programma

Dag 1: ochtendprogramma 09.00 tot 12.30 uur
Dag 1: middagprogramma 13.15 tot 17.00 uur
Dag 1: avondprogramma 18.00 tot 20.00 uur

Dag 2: ochtendprogramma 09.00 tot 12.30 uur
Dag 2: middagprogramma 13.15 tot 16.30 uur

Dag 1

Ochtendprogramma: 09.00 tot 12.30 uur

 • Verwachtingen
  De tweedaagse wordt gestart met het uitspreken van uw verwachtingen. Wat wilt u graag leren? Wat hoopt u mee terug te kunnen nemen naar uw eigen werkomgeving?
 • Doelen van de tweedaagse
  We hebben als hoofddoel dat u na deze tweedaagse in staat bent om de rol van coördinator sociale veiligheid te vervullen. Tijdens dit onderdeel zullen we de doelen van de tweedaagse verbinden aan uw eigen doelen.
 • Historie
  Een wet om de sociale veiligheid te regelen is er niet ineens. Waar komt zo’n wet vandaan? We zullen zien dat pestgedrag van jongeren er altijd al was, maar dat er een Zweedse chirurg voor nodig was om het pestgedrag van kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen.
 • Wetgeving Sociale Veiligheid
  Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen vanuit de wet sociale veiligheid op school verplicht om maatregelen te nemen die de sociale veiligheid van leerlingen garanderen. In dit onderdeel lopen we de verplichtingen van het wettelijk kader na en bespreken we de praktische consequenties voor uw school.
 • Wat is pesten?
  Het is belangrijk om een juiste definitie van pesten te hanteren. We zullen bekijken welk gedrag wel of niet binnen deze definitie valt. Verder besteden we aandacht aan rollen van leerlingen, kenmerken van pesten, gevolgen/oorzaken en het signaleren van pestgedrag. Tot slot kijken we ook nog naar de diverse stromingen in Nederland en de wijze waarop zij over de aanpak van pesten denken.
 • Wanneer is de omgeving veilig?
  Aan het eind van de eerste ochtend zoeken we naar het antwoord op de vraag wanneer een schoolomgeving echt veilig is.

Lunch 12.30-13.15 uur

Middagprogramma: 13.15 tot 17.00 uur

 • Aanpak van pesten
  Pesten kan op verschillende wijzen worden aangepakt. We besteden aandacht aan zowel de preventieve als curatieve aanpak. Er zullen diverse interventies worden besproken.
 • Pestpreventie PBS/Lessen Sociale Veiligheid
  Aan de hand van het boek Sociale veiligheidslessen in PBS wordt aandacht besteed aan preventie van pesten bij kinderen en jongeren.
 • Digitaal Veiligheidsplan
  We kijken naar het digitaal veiligheidsplan dat iedere school gratis kan gebruiken. Welke informatie plaats je erin? Wat zijn de voordelen en eventuele nadelen?

Avondmaaltijd 17.00-18.00 uur

Avondprogramma: 18.00 tot 20.00 uur

 • Takenpakket van coördinator sociale veiligheid
  Wat doet een coördinator sociale veiligheid nu eigenlijk? Wat is zijn rol en wat zijn zijn taken? We gaan onder meer in op schoolbeleid, werken met protocollen, verstrekken van informatie en toezicht op de implementatie en borging van interventies.
 • Beleid Sociale Veiligheid maken
  Als afsluiting van een intensieve dag gaan we met elkaar aan de slag om op basis van alle informatie een protocol Sociale Veiligheid op te stellen.
 • Er is tijd om óf met bovenstaande twee onderwerpen aan de slag te gaan, óf om verder te gaan met het digitaal veiligheidsplan.

 

Dag 2

Ochtendprogramma: 09.00 tot 12.30 uur

 • Groepsvorming
  Sociale veiligheid kan op veel manieren worden bewerkstelligd. We zullen bekijken hoe de fasen van groepsvorming behulpzaam kunnen zijn bij het creëren van een inclusieve groep: een groep waar niemand wordt buitengesloten.
 • Groepsplan Gedrag
  Kees van Overveld schreef het boek Groepsplan Gedrag. We zullen nagaan in hoeverre het boek en het bijbehorende planningsformulier een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van een veilige school.
 • Ouders
  Tijdens dit onderdeel gaan we praktisch aan de slag met een opdracht: we werken aan informatie voor op de website van de school en/of we maken een presentatie voor een ouderavond.
 • Grabbelton
  Het laatste onderdeel van dit dagdeel zal bestaan uit een grabbelton van ideeën, acties/interventies, overzichten, websites, instanties enzovoorts.

Lunch 12.30-13.15 uur

Middagprogramma: 13.15 tot 16.30 uur

 • Cyberpesten
  In de middag behandelen we de digitale leefwereld van jongeren (WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat) en ingaan op de mooie en minder mooie kanten van die digitale omgeving. U ontvangt het boek Samen de online wereld verkennen, van Niels Baas.
 • Boekenplank
  Wat heeft u nodig op uw boekenplank, we bekijken de boeken en concluderen zelf wat een aanrader is.

‘Heel motiverend! Wat een eye-openers m.b.t. pesten, groepsplan gedrag en sociale veiligheid als geheel. Ik ben enthousiast om er direct mee aan de slag te gaan!’

‘Een leerzame, intensieve tweedaagse, er is veel informatie en kennis overgedragen!’

Uw concrete opbrengst na twee dagen cursus is:
– een schooleigen Beleid Sociale Veiligheid dat voldoet aan wetgeving;
– een serie lessen Sociale Veiligheid;
– een overzicht van taken van de coördinator Sociale Veiligheid;
– een presentatie voor team en ouders;
– informatie voor op de website van de school;

Direct inschrijven

Terug naar boven